Udskiftning af alle vandmålere starter torsdag d. 19.9.2018 i Buresø området
Vandets hårdhed er 15 dH