GDPR – fra 25. maj 2018 laver Slagslunde Vandværk slutafregning ved salg af ejendom
Vandets hårdhed er 15 dH