Årsaflæsning af alle vandmålere finder sted 31.12.2023 mellem kl. 13 og 15
Vandets hårdhed er 15 dH