Vandværket

Lidt historie
Slagslunde vandværk blev i sin nuværende form oprettet i 1967 af nogle aktive borgere. Før den tid var det ??
Gennem årene har bla. Mogens Friis, Steen Hertel, Rasmus Christiansen og nu Henrik Strøbech været formænd for Værket

Hvem, hvad og hvor mange
Slagslunde Vandværk er et privat andelsselskab. Der er tilsluttet 446 vandaftagere i Slagslunde og Omegn, herunder dele af området syd for Buresø, på Klokkekilde Bakke.

Vandværket ligger i Egedal kommune og er tilsluttet samarbejdet i KVE. Vandværket er medlem af foreningen Danmarks Private Vandværker. Vandværket drives af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Teknik
Vandproduktionen er fuldautomatiseret og overvåges af et avanceret alarmsystem. Vandet hentes i kalklag under byen i ca. 20 m’s dybde gennem 2 boringer, der er placeret i området ved boldbanen overfor Forsamlingshuset. Vandet iltes og filtreres gennem stenfiltre, inden det sendes ud til forbrugerne. Forarbejdningen af vandet foregår i et lukket system og iltningen foregår med komprimeret luft.
Der produceres ca. 125 m3 vand i døgnet året rundt.

Vandet
Vores vand har en meget høj kvalitet. Det bliver blandt andet løbende undersøgt for 22 stoffer, der dækker de hyppigst forekommende pesticider og deres nedbrydningsprodukter. De vigtigste analyseresultater kan ses på siden “Vandanalyser”. Egedal kommune er tilsynsmyndighed. Vandet kontrolleres efter de regler, der fastlægges af Miljøstyrelsen. Du finder vej til Miljøstyrelsens under link til venstre i menuen.