03.03.2018 –  Det er nu muligt at læse måler data via nettet
Flere forbrugere har efterlyst en mulighed for at læse målerdata via nettet. Vi opdaterer i øjeblikke Slagslunde Vandværks hjemmeside for at understøtte denne. Se i menue under “Vandmåler”

18.10.2017 –  kl. 9.00 til ca. 11.00 lukning af vandforsyning i begrænset område
Da en ventil skal skiftes på vandværksgrunden vil der blive lukket for vandet på følgende veje
Guldbjergvej, Bakkegårdsparken, Ellekærvej, Ellekærvænge, Kratvej og Gilbjergvej

Resten af ledningsnettet vil blive forsøgt forsynet fra Buresø vandværk. Uregelmæssigheder i vandforsyningen må påregnes.

14.10.2017 –  kl. 9.00 Lukning af vandforsyning i begrænset område
På grund af brud på hovedledning er vandforsyning stoppet på følgende veje – tidshorisont ukendt. Men VVS er tilkaldt, så det forventes at forsyning er etableret i løbet af lørdagen..
Mimosevej
Violvej
Valmuevej
Ved Gadekæret
Kirken
Rensningsanlægget

31.08.2017 –  kl. 9.00 til 10.30 Lukning af vandforsyning i begrænset område
På grund af reparationsarbejde på Guldbjergvej bliver der lukket for vandet i ovennævnte periode. Følgende veje bliver berørt:
Guldbjergvej fra Klokkekildevej til Kratvej
Bakkegårdsparken
Ellekærvænge
Ellekærvej
Kratvej
Gilbjergvej

30.05.2017 –  Hele dagen – uregelmæssigheder i vandforsyningen
På grund af reparationsarbejde på ledningsnettet i Slagslunde Bygade kan der forekomme afbrydelse af vandforsyningen. Det vil primært være Slagslunde by som bliver berørt af afbrydelser.

08.05.2017 –  Hele dagen – uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet vedligeholdelse på vandværket kan der være udfald eller lavere tryk i vandforsyningen. Vi beklager de gener det måtte medføre.

09.11.2015 –  kl. 21.25 – Lukning af vandet tirsdag eller onsdag
Tirsdag d. 10.11 eller 11.11 vil der blive lukket for vandet, da der er brud på forsyningsledningen inde på vandværksgrunden. Der kan ikke siges noget om tidspunktet eller varighed, da det afhænger af gravearbejdet. Det vil så vidt muligt blive forsøgt at holde vandforsyning i gang fra Buresø Vandværk, men det kan ikke undgåes at dele af byen omkring vandværk, Gulbjergvej med sideveje samt Kratvej bliver påvirket.

08.04.2015 –  kl. 21.00 – Lukning af vandet
Torsdag d. 9. april vil der blive lukket for vandet efter kl. 9 i ca. 1 time på følgende veje og ejendomme.
Lupinvej
Mimosevej og alle sideveje
Thorkildgårdsvej
Kirken
Rensningsanlæg
Ved Gadekæret
Brunhøjvej

Lukning skyldes udskiftning af 2 skydeventiler på Mimosevej.
Bestyrelsen beklager de gener dette måtte medføre.


23.03.2015 –  kl. 19.00 – Lukning af vandet
Onsdag d. 25.3.2015 vil der i løbet af dagen blive lukket for vandet omkring Blomstervej, da brandhanen ved indkørslen fra Stenløsevej skal udskiftes. Dette forventes at påvirke følgende veje.

Bellisvej
Tulipanvej
Irisvej
Erantisvej
Anemonevej
Alle huse på Blomstervej fra Irisvej til Stenløsevej
Desuden ejedomme på Stenløsevej efter Lupinvej mod Stenlille

Torsdag d. 26.3 skal skydeventilen midt på Højstedgårdsvej laves, dette forventes kun at ramme Højstedgårdsvej

For begge dage gælder at områderne der berøres kan blive udvidet, hvis der af en eller anden årsag ikke kan begrænses til veje som beskrevet ovenfor. Ligeledes gælder at der ikke kan angives tidspunkt, da der for begge dage er gravearbejde af ubestemt varighed. Det forventes dog at lukning begge dage maksimum vil vare 1 time.

26.01.2015 –  kl. 8.30 – Lukning af vandet grundet brud – Haraldshave og Granplantagen
Kl. 8.30 lukkes der for vandet på disse veje grundet brud – det forventes at der atter åbnes indenfor nogle timer.

26.02.2014 – Prisforhøjelser
Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere der undrer sig over prisforhøjelser.
Venligst læs referatet af generalforsamlingen som blev holdt sidste år før i kontakter Bestyrelsen. Referatet kan findes under “Generalforsamling” på hjemmesiden. Her har det været offentliggjort i over et halvt år, at priserne villle stige.
Ligeledes lægger vandværket hvert år i december et nyt taktsblad ud, efter det er blevet godkendt af Egedal Kommune. Takstbladet kan ligeledes findes på Slagslunde vandværks hjemmeside. Grundet den ringe tilslutning til Generalforsamlingen og interesse for takstblade, har bestyrelsen valgt at prioritere kræfterne på andet arbejde i forhold til vandværket, hvilket vi håber i har forståelse for.

14.02.2014 – Lukning af vandet
Der bliver lukket for vandet ca. 1 time mellem 11 og 12 på Valmuevej, Violvej, Mimosevej, Ved Gadekæret.
Såfremt det viser sig umuligt at lukke forvandet begrænset for de nævnte veje, kan flere veje som Højstedgårdsvej, Slagslunde Bygade, Stenløsevej og Tværstræde blive inddraget.

22.11.2013 – Alle fjernaflæste målere er nu monteret
Vores blikkenslager har meddelt at alle målere nu er udskiftet.

16.09.2013 – kl. 11.00 – Strømafbrydelse – Lukning af vand
Grundet strømafbrydelse i forbindelse med DONGs arbejde med at jordføre el-ledninger, er der i øjeblikket lukket for vandet. Vi forsøger at kontakte DONG med henblik på at få oplyst hvornår strømmen kommer igen, så vi kan genetablere vandforsyningen. Det er derfor lige nu umuligt at sige hvornår vandet er tilbage.

11.09.2013 – kl. 18.45 – Lukning af vand
I forbindelse med DONGs arbejde med at jordføre el-ledninger, er vi blevet oplyst om at der vil være en strømafbrydelse torsdag d. 12.9.2013 fra kl. 12.00 til 14.00 som betyder at der ikke pumes vand ud i dette tidsrum.

09.09.2013 – kl. 21.00 – Lukning af vand
I forbindelse med DONGs arbejde med at jordføre el-ledninger, vil der bliver lukket for vandet onsdag d. 11.9.2013. Første gang 7.30 til kl. 10.00 og anden gang fra kl. 13.00 til 14.30. Vandværket har lige nu ikke oplysninger om andre lukninger, men kan ikke udelukke at DONGs arbejde kan påvirke vandforsyningen i mindre omfang.

08.07.2013 – kl. 09.00 – Brud i Slagslunde Bygade
Der er het til morgen konstateret brud på Slagslunde Bygade og vandforsyningen kan derfor være uregelmæssig.

22.01.2013 – kl. 10.00 – Nye vandmålere
Bestyrelsen afgiver bestilling til Diehl-Metering på 450 fjernaflæste vandmåler og aflæsningudstyr til disse.

21.11.2012 – kl. 10.00 – Lukning af vandet torsdag d. 22.11.2012
Torsdag d. 22. november 2012 bliver der lukket for vandet i 2 omgange. Begge gange vil der være lukket i ca. 2 timer.

Første gang kl. 10 hvor følgende veje bliver berørt:
Bellisvej-Annemonevej-Tulipanvej-Irisvej-Liljevej-Krokusvej-Erantivej-blomstervej. Skole og daginstitutioner vil ikke blive berørt.

Anden gang kl. 12 hvor følgende veje bliver berørt:
Krokusvej-Liljevej

Lukningen skyldes det vedligeholdelsesarbejde der er på vores skydeventiler, som betyder at byen kan lukkes af i sektioner i tilfælde af brud på ledningsnettet.
Vi beklager de gener det måtte medføre.


11.10.2012 – kl. 10.07 – Der er i øjeblikket problemer med vandforsyningen på grund af strømafbrydelse. Vi forventer der vil være vand om ca. 30 minutter.


31.7.2012 – kl. 13.30 – Lukning af vandet torsdag d. 2. august 2012 mellem 10 og 13
Atter en gang er vi desværre nødt til at lukke for vandet i nævnte tidsrum. Buresø og aftagere i retning mod Kratvej er undtaget for lukningen. Det vil derfor betyde at hele Slagslunde by bliver berørt. Lukningen sker som led i renoveringen af skydeventilerne, som sikrer at vi kan lukke byen af i sektioner.
Bestyrelsen beklager de gener som lukningen medfører.


16.6.2012 – kl. 14.30 – Alarm afblæst – fra Slagslunde vandværk
10 min. efter nedenstående var sendt ud, blev forbruget atter normalt og har været normalt siden. Alarmen er hermed afblæst.


16.6.2012 – kl. 10.10 – Alarm fra Slagslunde vandværk
Siden kl. 9.16 i dag lørdag d. 16. juni 2012 har der været et usædvanligt højt forbrug af vand, ca. 10 m3 mere end normalt. Det kan skyldes et brud, eller nogen som er ved at fylde et svømmebassin.

Hvis du er ved at fylde et svømmebassin bedes du kontakte vandværket, således at vi ikke starter lækagesporing, hvilket vil betyde kortvarig lukning af vandet fra i eftermiddag, indtil vi har fundet vandspildet.

Hvis du bemærker usædvanligt meget vand i vores forsyningsområde hvor der ikke skulle være noget, bedes du kontakte vandværket på tlf. 2425 9222


11.6.2012 – kl. 19.50 – Lukning af vand – Udskiftning af skydeventiler
Onsdag d. 13. juni fra kl. 10 og ca. 2 timer frem,  bliver der atter lukket for vandet i Slagslunde. Denne gang i et isoleret område, som omfatter:
Blomstervej – Krokusvej – Hyacintvej – Irisvej – Liljevej – Tulipanvej – Bellisvej – Erantisvej – Annemonevej.
Skole og børnehaver bliver ikke berørt af lukningen.

Vi beklager de gener som lukningen medfører.


17.4.2012 – kl. 18.10 – Lukning af vand – Udskiftning af skydeventiler
Torsdag d. 19.4.2012 fra ca. kl. 10.00 i 1 til 2 timer vil der blive lukket for vandet i dele af Slagslunde. Lukning sker primært på Blomstervej og veje der støder op til denne. Lukning skyldes at der skal udskiftes defekte skydeventiler.
Da der skal udskiftes flere skydeventiler, vil der også senere på dagen, samt fredag d. 20.4.2012 blive lukket for vandet. Ligeledes fra kl. 10.00 og i 1 til 2 timer.
Skole og børnehaver på Blomstervej vil blive forsøgt friholdt for disse lukninger.


22.3.2012 – kl. 18.40 – Udskiftning af skydeventiler
I forbindelse med de brud vi havde i starten af måneden, har det vist sig at flere af skydeventilerne (de ventiler der lukker for vejafsnit) er defekte. Disse ventiler vil nu blive sat i stand. Nærmere information følger når ventilerne skal skiftes, da udskiftningen har betydning for vandforsyningen på de berørte veje. Vi kan også konstatere, at der stadig er en mindre læk på vores ledningsnet, som vi stadig arbejder på at finde.
2.3.2012 – kl. 9.50 – Der bliver lukket for vandet ca. 30 min. fra kl. 10.15 d. 2.3.2012

Vi leder stadig efter bruddet og er derfor nødt til at lukke for vandet i ca. 30 min

1.3.2012 – kl. 08.45 – Der lukkes kortvarigt for vandet i løbet af eftermiddagen i Slagslunde

I bestræbelserne på at finde bruddet, lukkes der kortvarigt for vandet d. 1.3.2012 og kun i Slagslunde . Dette sker mellem kl. 14 og 16 og forventes at vare max. 20 min.

28.2.2012 – kl. 11.10 – Brud fundet – i Buresø vandet bliver lukket

Her til formiddag blev 1 brud fundet ved Granplantagen. Bruddet er sket ved en skydeventil og vil betyde at hele Buresø området bliver lukket ned, mens vi laver bruddet. Varighed og tidspunkt er lige nu ukendt.

24.2.2012 – kl. 19.30 – Brud fundet – og mail skulle være sendt ud, men vores mail strejker

Her til formiddag blev 2 brud fundet. Det ene i Buresø området på vandværkets ledningsnet, det andet i Slagslunde i en bolig. Her var det ejeren selv som fandt bruddet.

Begge brud er udbedret og Vandværket producerer atter den normale mængde vand.

I den anledning vil vi gerne gøre opmærksom på at én kubikmeter vand fra 1. januar 2012 koster 58.99 kr. med alle afgifter til stat, kommune og inkl. spildevandsafgift. Heraf får vandværket 6.25 kr. + 300 kr. i administrationsbidrag.

Bestyrelsen vil gerne takke for alle henvendelser der har været i forbindelse med at finde brud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Slagslunde Vandværk

23.2.2012 – kl. 20.15 – Brud et eller andet sted –  en bolig mistænkes

Siden i lørdag har vi konstateret et væsentlig forhøjet forbrug, hvilket falder sammen med overgangen til mildere vejr. Vi formoder derfor at et hus, hvor beboere er bortrejst står med vandrør som er sprunget. Vi har forsøgt at sende advarsel ud med vandværkets nyhedsmail, men desværre uden reaktion. I skrivende stund løber vandet stadig og fra i nat begynder vi at spore lækagen. Har du sommerhus i området bedes du tjekke dette.

05.12.2011 – kl. 18.10 – Udskiftning af filtermateriale

Så er turen kommet til vandværkets andet filter, hvor alt filtermateriale skal skiftes.
Dette sker onsdag d. 7.12.2011 fra morgenstunden og kan betyde at vandet smager en smule anderledes eller kan blive grumset i en kortere periode senere på dagen eller torsdag.

 

Skulle dette ske, er begge dele uden betydning for vandkvaliteten, men vi anbefaler alligevel at lade vandet løbet indtil dette igen er klart.

 

Udskiftningen af filtermaterialet forventes ikke at påvirke vandforsyningen den pågældende dag.
Vandværkets hjemmeside vil i øvrigt blive opdateret, såfremt udskiftningen af filtermaterialet har betydning for vandforsyningen.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte bestyrelsen for vandværket, hvis du oplever gener i forbindelse med ovenstående.
                            


10.05.2011 – kl. 21.30 – Generalforsamling afholdt                   

Her til aften blev Generalforsamlingen afholdt. Ca. 10 af byens borgere havde valgt at lægge vejen forbi, hvilket er det største fremmøde vi har set længe. Referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden ved en senere lejlighed.


26.03.2011 – kl. 11.15 – Datoen for generalforsamling er nu kendt                    

Den 10.5.2011 kl. 19.30 bliver der afholdt generalforsamling i Slagslunde forsamlingshus. Inden længe vil den officielle indkaldelse lande i din postkasse. Forhåbentlig bliver det sidste gang vi skal udsende indkaldelsen med almindelig post, da man nu kan tilmelde sig værkets nyhedsbrev og få indkaldelsen elektronisk.


21.02.2011 – kl. 18.00 – Så er den nye elektronik installeret – Vi leverer atter vand i Slagslunde                        

Den nye elektronik kører nu i test fra i eftermiddag, dette kan betyde at der måske kan forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen
Såfremt vandforsyningen stopper, kan vi genetablere denne indenfor ca. 15 min. Vi håber på jeres forståelse for eventuelle udfald på der måtte opstå i forbindelse med indkøringen af den nye elektronik.


21.02.2011 – kl. 18.00 – Nye vandprøver – delvist tilfredsstillende

Netop som værket havde nået målet gik den nye kompressor i stykker hvilket betød ,aDen nye elektronik kører nu i test fra i eftermiddag, dette kan betyde at der måske kan forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen
Såfremt vandforsyningen stopper, kan vi genetablere denne indenfor ca. 15 min. Vi håber på jeres forståelse for eventuelle udfald på der måtte opstå i forbindelse med indkøringen af den nye elektronik.


13.02.2011 – kl. 8.00 – Nu starter opgraderingen af værket – Vand fra Buresø vandværk – måske indkøringsproblemer

I den kommende uge bliver værkets elektronik udskiftet. Dette skyldes, at vi i det seneste ½ år har haft en del fejl på den elektroniske side af værket. Desuden vil vi i bestyrelsen gerne kunne overvåge værket via en webbaseret løsning og lave løbende dataopsamling på værkets udstyr, for hurtigere at kunne identificere fejl på værket og brud på ledningsnettet. Dette betyder at Slagslunde Vandværk lukker ned i morgen ca. kl. 10 og vi ca. 1 uge frem får leveret vand fra Buresø Vandværk. Derfor burde det for dig som forbruger ikke have nogen konsekvenser for vandforsyningen til din husstand.

Når Slagslunde Vandværk igen starter op om ca. en uge, håber vi på at dette kan ske uden driftsforstyrrelser, men vi vil for en sikkerheds skyld bede dig kigge på vandværkets hjemmeside www.slagslundevand.dk under nyheder, hvis der af en eller anden grund ikke skulle være vand.

Vi håber på jeres forståelse for disse tiltag og de eventuelle problemer der skulle opstå i forbindelse med indkøringen af den nye elektronik.


 

03.02.2011 – kl. 14.30 – Strømafbrydelse – ingen vand

På grund af strømafbrydelse i dele af Slagslunde og Buresø er der ingen vand.


 

28.12.2010 – kl. 12.30 – Ny analyse – tubiditet nu indenfor grænseværdi, mangan og nitrit overtrådt marginalt

Se hele analysen under menupunktet ”Vandanalyser” i den blå menu.


 

09.12.2010 – kl. 20.00 – Fejlen er rettet og vi kører igen med vand fra Slagslunde

På grund af en fejl i et relæ, har vi det sidste døgn kørt på vand fra Buresø vandværk. Fejlen blev rettet i dag og kl. 19.15 skiftede vi igen tilbage til vores eget vandværk, uden gene for vandaftagerne. Fejlen på værket viser desværre at det ikke kan gå hurtigt nok med at få udskiftet elektronikken i på værket, som allerede er planlagt, da relæet, som fejlede er slidt op og resulterede i at vi ikke kunne pumpe råvand ind.


08.12.2010 – kl. 19.30 – Vandværket gik her til aften i sort

På grund af en fejl i elinstallationen er begge råvandpumper stoppet. En elektriker blev tilkaldt og der blev med det samme stillet om til Buresø Vand (hvad skulle vi dog have gjort uden dem). Elektrikeren kunne ikke umiddelbart løse fejlen og vi kører derfor videre på Buresø vandværk indtil fejlen forhåbentlig bliver løst i morgen. Jeg vil endnu en gang anbefale at man melder sig på vandværkets nyhedsmail, som fremover vil blive brugt til at give information som denne direkte til vandaftagerne.


 

05.12.2010 – kl. 17.00 – Priser for 2011 ligger nu klar

Den eneste ændring der er sket med priserne for 2011, er den årlige indeksregulering. Indeksreguleringen har kun indflydelse på nye tilslutninger og derfor er prisen for vandet, som vandværket opkræver, uændret i forhold til 2010.

De nye priser kan findes i den blå menu til venstre.


 

03.12.2010 – kl. 11.30 – Nyhedsmail på Vandværkets hjemmeside – meld dig til nu

Med ønske om at spare penge til porto og fremstå grønnere er der nu mulighed for at tilmelde sig en nyhedsmail på Vandværkets hjemmeside. Over tid er det tanken, at kommunikationen til værkets aftagere, helt skal foregå via det elektroniske medie og forhåbentlig bliver indkaldelsen til næste års generalforsamling den sidste indkaldelse som sendes ud med post. Fordelene er mange ved at tilmelde sig. Først og fremmest kan vi informere hurtigt ud, hvis der af den ene eller anden grund er problemer med vandforsyningen, men vi kan fra bestyrelsen side også informere om nye tiltag på værket samt ændringer der er relevante for Vandværket forbrugere. Desuden vil den årlige generalforsamling blive annonceret på mail. Mailoplysningerne vil ikke blive givet videre, men kun brugt til at informere om Vandværkets forhold eller forhold der relaterer til Vandværket. Du finder nyhedsmailen nederst til venstre i den blå menu.


 

24.11.2010 – kl. 20.00 – Ekstra analyse – udvidet

Dags dato har vandværket modtaget den 2 af 2 analyserapporter efter prøvetagnigen d. 18.11.2010. Den ekstra analyse skulle tages, da resultatet efter af den tidligere analyse viste for høje værdier af kim, mangan, ammonium og nitrit efter reparationerne på værket i september. Det andet resultat viser, at vi endnu ikke helt lever op til kravene, men er meget tæt på.  Der bliver naturligvis løbende fulgt op, men det skal understreges, at værdierne ligger meget tæt på den tidligere normal. Målet er at værdierne bliver bedre end vi har set tidligere og dette kan vi allerede se på jern indholdet. Så udviklingen er positiv set fra værket side. Hvis du vil læse den nye ananlyse kan du kigge her: http://web354978.ta65.talkactive.net/activebuilderfiles/Analyse/T32235.pdf


 

23.11.2010 – kl. 09.00 – Ekstra analyse – kimtal atter normalt, jern forsat på laveste niveau

Dags dato har vandværket modtaget den første af 2 analyserapporter, som er det første resultat efter prøvetagnigen d. 18.11.2010. Den ekstra analyse skulle tages, da resultatet efter af den tidligere analyse viste for høje værdier af kimtal, mangan, ammonium og nitrit efter reparationerne på værket i september. Dette første resultat viser, at vi nu er tilbage på normalt niveau, men også at jernindholdet forbliver stabilt på de laveste niveau nogensinde, så langt vi har mulighed for at se tilbage i analyserne. Den udvidede analyse modtager værket om ca. 14 dage og her vil det så blive spændende og se de øvrige værdier. Hvis du vil læse den nye ananlyse kan du kigge her: http://web354978.ta65.talkactive.net/activebuilderfiles/Analyse/T32248.pdf


01.11.2010 – kl. 17.00 – Udvidet analyse resultat – forhøjet kimtal, mangan, ammonium og nitrit

Den 1.11.2010 modtog værket en endnu lovpligtig analyserapport på vandet for de prøver der blev taget den 14.10.2010. Som beskrevet i analyse fra samme dag var kimtallet højere end normalt efter de omfattende reparationer i september, men stadig meget lavt og uden konsekvenser for vandaftagerne, da et kimtal på 230 ikke er sygdomsfremkaldende. Her ligger grænsen på 2000. I den udvidede kontrol kan vi ligeledes konstatere et let forhøjet indhold af mangan, ammonium og nitrit, men ingen af tallene er alarmerende. Hvis du vil læse hele analyserapporten, så klik på Vandanalyser i den blå menu.


21.10.2010 – kl. 13.00 – Nyt analyse resultat – forhøjet kimtal.

Den 20.10.2010 modtog værket en lovpligtig analyserapport på vandet, som værket får foretaget regelmæssigt. Som forventet var kimtallet højere end normalt efter de omfattende reparationer i september, men stadig meget lavt og uden konsekvenser for vandaftagerne, da et kimtal på 230 ikke er sygdomsfremkaldende. Her ligger grænsen på 2000. Vi kan derimod glæde os over at indholdet af jern er faldet væsentligt. Hvis du vil læse hele analyserapporten, så klik på Vandanalyser i den blå menu.


13.10.2010 – kl. 16.00 – Uregelmæssigheder i vandforsyningen – Slagslunde Bygade.

I morgen torsdag d. 14.10.2010 vil der i forbindelse med reparationsarbejde på vandledningen i Bygaden blive lukket for vandet i en kortere periode. Det er desværre ikke muligt at sige præcis hvornår dette sker. Skulle det vise sig at strengventilerne ikke kan lukkes, som forventet, kan hele byen syd for vandværket blive berørt.


 

13.10.2010 – kl. 11.00 – Kommunens salg af boldbanerne.

Vandværkets bestyrelse har d. 12 oktober sendt et brev til Borgermester Villy R. Eliasen, med henblik på at varetage Vandværkets interesser omkring det vedtagne salg, da det vand vi alle drikker pumpes op 20 m. under boldbanerne. Bestyrelsen er stærkt utilfreds med Byrådsbeslutningen d. 20 august 2010, som kan få vidtrækkende konsekvenser for vores drikkevand, hvis der bygges på boldbanerne.


 

06.10.2010 – kl. 08.00 – Vandværket har indgået aftale om levering af nye styreenheder.

Vandværkets styretavler er ved at nå en alder hvor de skal skiftes og derfor indgik vandværket den 4. oktober en aftale med Firmaet Picca Automation om at installere nye styretavler på værket. Den nye løsning vil gøre det lettere at overskue værkets funktioner. Desuden, vil produktionsdata fra vandproduktionen løbene blive opsamlet. Yderlig vil løsningen blive en internetbaseret, så vi til enhver tid kan følge status på værket. De nye styretavler forventes installeret inden årets udgang og vil koste værket små 250.000 kr.

 


05.10.2010 – kl. 21.00 – Kommunens salg af boldbanerne ved vandværket og vandværksboringer.

Vandværket er i går blevet gjort opmærksom på, at kommunen påtænker salg af boldbanerne bag Vandværket. Da banerne ligger oven på det grundvand, som pumpes op til hele byen og en del af Buresø området, har Slagslunde Vandværk i dag rettet henvendelse til Egedal Kommune for at høre om der er taget højde for vores 2 boringer og grundvandet, som her ligger i 40 m. under boldbanerne.
Vi er ligeledes blevet gjort opmærksom på at Stenløse Kommune ved en tidligere lejlighed har måtte annullere dette salg, fordi man ikke var opmærksom på dette forhold, men da der i mellemtiden er kommet ny Bestyrelse på værket vil vi gerne høre om nogen af vandaftagerne ligger inde med fakta omkring den tidligere annullering ?
Alle relevante indlæg kan sendes til Henrik Strøbech på post@slagslundevand.dk

 


03.10.2010 – kl. 16.00 – Ledningsnettet for Buresø og Kratvej nu på siden.

Så er kortene for Buresø og Kratvej lagt ind under menupunktet ”Ledningsnettet”, hvis i opdager fejl på kortene bedes i kontakte vandværket på mailen som er post@slagslundevand.dk

 


 

25.09.2010 – kl. 16.30 – Vi får igen vand fra Slagslunde vandværk.

I dag kl. 11.00 skiftede vi om fra Buresø vandværk til Slagslunde vandværk efter at reparationen på vores vandværk er gennemført. Følgende arbejder har fundet sted.
1. Mangan og jern er fjernet fra værkets tanke.

2. Styretavle ændret, så vi omgår fejlen ved skift til nødkompressor

3. Beluftning af vandet i filtertankene ændret, således at vi opnår en større udfældning af jern og mangan i filtrene.

4. Luftfiltre udskiftet

5. Udskiftning af defekte ventiler og rørføringer.

Alle disse tiltag skulle gerne gøre vores gode vand forsat har den høje kvalitet som vi alle er glade for.
Inden længe vil der ske yderligere tiltag, hvor vi bla. er nødt til at skifte primære dele af vores styretavle ud, da vi ikke kan få reservedele til den og fordi nogle dele er defekte, som tidligere skrevet.


 

23.09.2010 – kl. 16.30 – Rent vand i hele byen i hovedledningerne.

I går aftes indtil kl. 21.00 blev alle brandhaner skyllet ud for at fjerne resterne af de aflejringer der var i hovedvandledningerne. Efter denne udskylning, kan der stadig stå uklart vand i ledningsnettet efter brandhanerne. Dette løses bedst ved at man bliver enige med alle sine naboer om at åbne for udendørshanerne på et bestemt tidspunkt og lader vandet løbe til det ikke længere er misfarvet. Dette tager typisk 10 til 15 min.

Det vil desværre først være muligt at få vores gode vand fra Slagslunde Vandværk fra lørdag formiddag, som i den forgangne uge har gennemgået en større renovering. Indtil da er det stadig Buresø Vandværk der leverer vand.


 

21.09.2010 – kl. 18.30 – Vandværket producerer vand igen, men kobler først om i morgen fra Buresø vandværk

Ved samme lejlighed vil vi gerne skylle ledningsnettet igennem. Så hvis du har misfarvet vand i hanerne så ring til Henrik Strøbech på tlf. 2425 9222 og vi vil komme rundt i morgen eftermiddag og skylle brandhaner ud.


 

18.09.2010 – kl. 10.15 – Vi kører igen på Slagslunde Vandværk, men skifter senere i dag tilbage til Buresø Vandværk

Dette skyldes at rentvandstankene på Slagslunde vandværk skal have tømt ¾ ud, før rensningen på mandag. Det samme øvelse vil ske i morgen søndag.
Bemærk at rensningen på mandag ikke påvirker vandaftagerne på nogen måde i Slagslunde og Buresø, da vi nu har fået ledningen mod Buresø Vandværk til at virke igen og derfor kan levere vand fra Buresø Vandværk i samme mængder som hidtil.


 

 

17.09.2010 – kl. 15.00 – Ledningsbrud på Tværstrædet. Vandet er lukket ca. 2 timer på Tværstrædet nr. 5 til 7. Samt Valmuevej 12.


 

15.09.2010 – kl. 11.45 – Slagslunde og Buresø kører nu på Buresø vandværk

Efter at have gennemgået vandledningen omkring Hulvejen lykkedes det at finde og udbedre fejlen på ledningen til Buresø Vandværk. Dette muliggjorde også en udskylning af ledningen, som går fra Slagslunde Vandværk til Buresø. Derfor burde Buresø nu også have rent vand. Der kan dog stadig stå uklart vand på nogle vejafsnit og her vil vi bede jer åbne for jeres udendørshaner og lade dem løbe indtil i har rent vand. Det bedste resultat opnås ved at aftale et tidspunkt hvor alle på vejen åbner samtidigt. Hvis i stadig har uklart vand efter denne skylning, bedes i ringe til Henrik Strøbech på tlf. 2425 9222. Dette betyder også at byen ikke kommer til at mærke noget til tømning af vores rentvandstanke på vandværket mandag d. 20.09.2010.


 

13.09.2010 – kl. 15.30 Det har ikke været muligt at koble om til Buresø Vandværk
I dag har der atter været gjort et forsøg med at koble vandaftagerne i Buresø området om til Buresø vandværk. Men det viser sig desværre at fejlen på ledningsnettet gør at dette ikke er muligt, selvom vi lukker af for Slagslunde Vandværk.
Der er dog blevet skyllet igennem på Præstelunden, hvilket iflg. personalet fra Stenløse vandværk har betydet en væsentlig forbedring af vandkvaliteten på denne strækning. Jeg dog blevet kontaktet kl. 14.30 og blevet oplyst at vandet atter er ved og blive brunt. Bestyrelsen på Slagslunde vandværk vil senere i dag tage stilling til hvad der kan gøres for at udbedre situationen og vender tilbage med mere nyt.
Der er nu blevet lavet aftale om at tømme vandværkets tanke. Dette kan desværre først ske mandag d. 20.09.2010 og der vil blive udsendt meddelelse til alle husstande om denne tømning, som ud fra nuværende situation vil berøre de fleste vandaftagere på Slagslunde vandværk, hvis ikke forbindelsen til Buresø kan etableres..


13.09.2010 – kl. 07.30 Buresø området bliver koblet om mod Buresø vandværk
Ved hjælp af de strengventiler der findes på ledningsnettet mellem Slagslunde og Buresø, vil det være muligt at koble Buresøområdet om til Buresø vandværk, uden om fejlen på ledningsnettet, som ligger på Klokkekildevej. Derved kan Buresø ledningsnettet skylles igennem med vand fra Buresø værket. Dette arbejde går i gang her til morgen, hvor personale fra Stenløse vandværk vil gennemføre skiftet og udskylningen. Det skulle gerne betyde at der senest i eftermiddag igen er rent vand i Buresø området.


12.09.2010 – kl. 20:45 En ulykke kommer sjældent alene

Forbindelsen til Buresø vandværk kunne desværre ikke etableres her til aften på grund af en fejl på ledningsnettet. Fejlen vil blive forsøgt udbedret i morgen. Mere herom i morgen.

Og oven i det har der så også været fejl her på nyhedsiden, så historikken er gået tabt, hvis nogen har et print af siden med oplysningerne om hændelserne fra de sidste dage, vil jeg være taknemmelig for en kopi. Den kan afleveres til Henrik Strøbech, Tværstrædet 7a, Slagslunde. Hvis ikke der er nogen hjemme, kan printet lægges i postkassen. Du kan også ringe til mig på tlf. 2425 9222 og aftale hvor jeg kan hente printet.