Ledningsbrud

Ved ledningsbrud kan følgende procedure følges af både vandaftagere og vandværkets bestyrelse.

  1. Ring til vandværkets vagttelefon 3032 5115. Hvis denne ikke svarer – ring 2425 9222
  2. Bruddet inspiceres og sammenholdes med ledningskort og risikovurdering foretages.
  3. Afgræns skaden, ved at lukke for skydeventiler, således at vandtilførslen lukkes i de berørte område.
  4. Hvis der er overhængende fare for veje, bygninger eller andre forhold der medfører risiko for personer tilkaldes samarbejdspartenere uanset tidspunkt.
  5. Vurderes skaden som ubetydelig kan tilkaldelse af samarbejdspartnere vente til næste arbejdsdag og der tilkaldes indenfor normal arbejdstid.